Varmekonto?

Rente- og gebyrfri betalingsordning

Med Shells betalingsordning kan du bestille parafin eller fyringsolje til privat forbruk (villa/rekkehus) når du trenger det, uten å tenke på om du har penger akkurat nå.

Ordningen er en personlig avtale mellom deg og A/S Norske Shell. Du oppgir hvor mange liter parafin/fyringsolje du regner med å bruke i løpet av året, vi regner ut beløpet og fordeler dette på 9 månedlige avdrag per år.

 

  • Ingen renter, ingen gebyrer: Betalingsordningen er en ren kundeservice fra vår side. Du betaler ingen renter, og heller ingen gebyrer til Shell.

 

  • Bedre kontroll med faste utgifter: Ordningen ligner den du har på strømregningen, bare at hos oss får du månedlige avdrag. Det gir deg enda bedre kontroll med dine utgifter, du slipper å spare penger til regningen kommer.

 

  • Tre avdragsfrie måneder: Det faste beløpet trekkes automatisk fra din konto den 22. i hver måned, eller den datoen som passer deg best. I den ”dyre” måneden juni trekker vi ikke.

 

  • Avregning i juni: Hvert år i juni avregner vi kontoen din. Har du betalt for mer enn det du har brukt kan du få pengene tilbake, eller la oss overføre de til neste fyringssesong. Betalingsordningen fortsetter å gjelde til den eventuelt sies opp.

Du betaler verken renter eller gebyrer. Vår Varmekonto er en ren kundeservice fra Shell til deg. Klikk her for å laste ned søknadsskjema

 

 

Sele Servicesenter | Vollvegen 2, 4354 VOLL | 51 42 02 13 mob: 970 92 604| post@oljesenteret.no

Copyright © 2008. Designed by SAN